Dzisiejsza data:

 Miasto w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba władz miejsko - wiejskiej gminy Alwernia.
Leży przy ważnych szlakach komunikacyjnych: drodze wojewódzkiej Kraków - Oświęcim, Autostradzie A4 oraz linii kolejowej Spytkowice – Trzebinia – Chrzanów. Położone jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Regulką.

 

Otoczenie miasta jest bardzo malownicze, wokół rozciągają się lasy szpilkowe i bukowe. Z wysokiej krawędzi Garbu Tenczyńskiego można podziwiać panoramę położonej głęboko w dole Kotliny Oświęcimskiej.

 Alwernia jest zaliczana do ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.

W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do woj. krakowskiego.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 3 379 mieszkańców.

 Nazwa „Alwernia” odnosiła się pierwotnie do klasztoru bernardynów, zbudowanego na lesistym wzgórzu Podskale, ufundowanego przez kasztelana Krzysztofa Korycińskiego na wzór pustelni Alverno nad rzeką Arno w Toskanii, którą zachwycił się podczas podróży po Włoszech. Klasztor zbudowano na wzniesieniu w latach 1625-1656, kościół w latach 1630-1676. Pod klasztorem powstała później osada, która stała się zalążkiem miejscowości Alwernia. W 1778 roku uzyskała przywilej organizowania jarmarków, a 1796 roku wzmiankowana jest jako miasto, ośrodek gospodarczy i administracyjny.

Dzięki bliskości Krakowa i ładnej okolicy osada rozbudowała się i w 1993 roku uzyskała prawa miejskie.

 Podstawowym atutem Alwerni i dziesięciu sołectw wchodzących w skład gminy jest bogactwo zabytków, ludowej kultury, turystycznych tras pieszych i rowerowych, a także cisza i piękna przyroda - tak obecnie ceniona przez turystów.

 W mieście zachował się zabytkowy rynek z kilkoma drewnianymi domami z przełomu XVIII/XIX wieku konstrukcji zrębowej z podcieniami.

Najbardziej znanym zabytkiem, będącym jednocześnie wizytówką miasta jest XVIII wieczny zespół klasztorny oo. Bernardynów z cudownym obrazem Pana Jezusa Ecce Homo z barokowym kościołem Stygmatów św. Franciszka. W otoczeniu zespołu klasztornego rośnie kilka okazałych drzew, pomników przyrody.

Inne turystyczne perełki to: najstarsze w Polsce Muzeum Pożarnictwa z unikalną kolekcją dawnych wozów strażackich, zespół parkowo-pałacowy Szembeków w Porębie Żegoty, zabytkowe kościoły, pozostałości z posiadłości dworskich w sołectwach Mirów i Nieporaz.

 Ze względu na wartości przyrodnicze, gmina znajduje się w strefie krajobrazu chronionego. Naturalne atrakcje to starodrzew w Alwerni (wielowiekowe dęby), araukarie kwaczalskie, rozsiane po terenie gminy skałki jurajskie (Skały Gałdynowskie), a także skały bazaltowe.

 Turystę zainteresują duże obszary leśne nadające się do niedzielnych wędrówek i zalew wodny „Skowronek”, gdzie można popływać na sprzęcie wodnym, plażować, łowić ryby, zabawić się w dyskotece.

 Przez teren gminy przechodzi okrężny szlak turystyczny - „Jurajski Pierścień”, zainicjowany przez Zarząd Jurajskich Parków Krajobrazowych. W myśl tej inicjatywy, Alwernia stanie się jednym z punktów łączących wszelkie atrakcyjne miejsca turystyczne wokół Krakowa.

 Obecna baza turystyczna jest jednak niewystarczająca, dlatego mile widziani są wszyscy inwestorzy mający do zaoferowania działalność wpływającą na jej rozwój. Szczególny priorytet dla władz gminy, mają wszelkie przedsięwzięcia ukierunkowane na działalność turystyczną. Pragnącym zainwestować pieniądze w Alwerni, stawiany będzie jednak jeden, istoty warunek. Wszelka działalność prowadzona na terenie gminy winna mieć ekologiczny charakter i być przyjazną dla środowiska naturalnego. Warunek ten jest ważny z tego względu, iż rejon Alwerni jest także terenem przeznaczonym pod turystykę i wypoczynek. Nic nie może zatem degradować przepięknej przyrody tego regionu, czystego powietrza i prawdziwie wiejskiego klimatu.

Nadzieję na rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej daje również inwestycja, jaką jest Park Turystyki i Rozrywki, którego budowy podjęła się firma Broker FM.

Władze Alwerni nie ukrywają, iż mają nadzieję, że pierwszy krok uczyniony przez Broker FM przyciągnie na alwerniańską ziemię kolejnych inwestorów, których zaangażowanie przyczyni się do rozwoju gminy i regionu.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment